Οι ακαδημίες μας …


Καλωσορίζοντας τα καινούργια παιδιά στις ακαδημίες μας ανεβάζουμε αυτό το σύντομο βίντεο από το περυσινό super μίνι στο οποίο γελάσαμε, νικήσαμε, χάσαμε, φάγαμε τρίποντα από το κέντρο, είδαμε τα παιδιά των άλλων ομάδων, θέσαμε στόχους ! Κάναμε καινούργιους φίλους, Τσακωθήκαμε, τα ξαναβρήκαμε! Κάποιοι αρχίσαμε να λέμε μετωπιαίο πίβοτ από το “πιαίο πίβοτ” που το λέγαμε αρχικά… Είχε πλάκα, είχε ένταση !

Μανιάτες βάλτε εσείς το υλικό να βάλουμε εμείς την μαγιά για ακόμα πιο διασκεδαστικές μέρες !

Ευχαριστώ,
Μ. Ξ.